Mi mundo literario

Las creaciones literarias bilingües de Helena Sauras

Formulant-se la pregunta inicial: què és la literatura?, Terry Eagleton planteja diverses hipòtesis per a intentar respondre-la. En el seu article ens mostrarà les diferents definicions que s’han anat elaborant al llarg del temps. Aquestes definicions semblen incapaces de precisar què entenem per literatura d’una manera que pugui perdurar en el temps, i que es …

Continuar leyendo